Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/9367
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 02/06/2021 10:00 h
Descripció: Acta d'obertura i qualificació del sobre Aa, obertura del sobre Ab judici de valor pels lots 1 i 2 i Obertura del sobre únic pel Lot 3
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 15/06/2021 14:00 h
Descripció: Valoració de propostes (sobre Ab "lot 1 i 2) "criteris a judici de valor" / valoració de propostes sobre Ab "lot 3") "criteris automàtics" / Obertura de propostes (sobre B "lot 1 i lot 2") "criteris automàtics"
dia: 17 de juny de 2021
hora:10:00 hores
Lloc: Telemàtic
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 23/06/2021 10:00 h
Descripció: Valoració de propostes (Sobre B Lot 1 i Lot 2) "criteris automàtics"
dia: 25 de juny de 2021
hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtica amb videoconferència
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Actes de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 08/07/2021 13:55 h
Descripció: Acta qualif. sobre B i obre sobre C
Acta valoració sobre B Sant Feliu lot 1
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya