Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
08013202-2021-001
Portes Obertes
Data de publicació: 10/05/2021 13:00 h
Descripció: Jornada de Portes Obertes per a les Empreses Licitadores:
Dimecres 12 de maig a les 16 hores
lectura puntuacions sobre B i obertura sobre C: 22 de juny de 2021, a les 12:00 hores, a través de microsoft teams, clicant a l'enllaç indicat
Data de publicació: 18/06/2021 12:00 h
Descripció: lectura puntuacions sobre B i obertura sobre C: 22 de juny de 2021, a les 12:00 hores, a través de microsoft teams, clicant al següent enllaç:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU4OTMyMGYtYWI2Zi00ZDY1LWIwNmUtNDA1N2Q1MzE4ZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%224500b487-5963-43b0-a5ef-44f4a315a6ac%22%7d
lectura puntuacions sobre B i obertura sobre C: 8 de juliol de 2021, a les 12:00 hores, a través de microsoft teams., clicant a l'enllaç indicat
Data de publicació: 06/07/2021 14:50 h
Descripció: ectura puntuacions sobre B i obertura sobre C: 8 de juliol de 2021, a les 12:00 hores, a través de microsoft teams., clicant a l'enllaç següent:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY1OTRkOGMtOTZlZS00YTJmLTgyYTktM2RjNDc5ZjYwMDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22b0318d2b-9ad7-43ea-ac84-902201b31b8a%22%7d
informe sobre B
Data de publicació: 04/08/2021 14:25 h
Descripció: Informe sobre B i puntuació INS Montserrat
Informe final
Data de publicació: 05/08/2021 07:23 h
Descripció: Informe final
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya