Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
08001731-2021-001
Obertura Sobre C - ESC Poeta Foix dilluns 12/7
Data de publicació: 08/07/2021 19:20 h
Descripció: Obertura Sobre C - ESC Poeta Foix dilluns 12/7 mitjançant Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhNDFhNTItNTY3Ni00NWI5LWJmNTgtYTEyMDA0ZTNhMDE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22b0318d2b-9ad7-43ea-ac84-902201b31b8a%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya