Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA
Codi d'expedient:
03/2021
Reunió mesa contractació
Data de publicació: 21/06/2021 10:27 h
Descripció: És previst que la Mesa de contractació es reuneixi, el proper dimecres 30 de juny de 2021, a les 11 hores, per tal de procedir a l'obertura del sobre 1 i, si s'escau, el sobre 2.
Acta mesa obertura sobres 1 i 2
Data de publicació: 02/07/2021 11:25 h
Descripció: Es publica l'acta de la mesa en la qual es va procedir a l'obertura del sobre 1 i 2.
Reunió mesa contractació obertura sobre 3
Data de publicació: 09/07/2021 09:45 h
Descripció: És previst que la Mesa de contractació es reuneixi el proper dimarts, 13 de juliol a les 12 hores per tal de procedir a l'obertura de les ofertes econòmiques i altres criteris automàtics.
L'acte no serà públic, per tractar-se d'una licitació electrònica.
Previ a l'obertura de sobres, es publicarà l'informe de valoració de l'oferta tècnica, pel coneixement de tots els licitadors.
Informes de valoració dels criteris tècnics sotmesos a judici de valor.
Data de publicació: 12/07/2021 14:48 h
Descripció: Es publiquen els informes de valoració, d'ambdós lots, dels criteris tècnics sotmesos a judici de valor per tant en tinguin coneixement els licitadors de forma prèvia a l'obertura dels sobres 3 (oferta econòmica i altres criteris automàtics).
Acta mesa contractació 3
Data de publicació: 23/07/2021 12:30 h
Descripció: Es publica l'acta de la mesa en la qual es procedeix a l'obertura del sobre 3.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya