Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia
Codi d'expedient:
JU-2021-16
Publicació de l'acta corresponent a l'obertura del sobre A
Data de publicació: 14/04/2021 10:20 h
Descripció: Publicació de l'acta relativa a la convocatòria d'obertura del sobre A
Publicació de l'acta de la mesa per la valoració de la ponència tècnica relativa a la pràctica de la prova de les mostres del LOT 2
Data de publicació: 14/04/2021 11:05 h
Descripció: Publicació de l'acta de la mesa per la valoració de la ponència tècnica relativa a la pràctica de la prova i d'estimació per part del comitè de revisió i idoneïtat de les prestacions dels articles "mostres" relatives al LOT 2
Publicació de l'acta corresponent a l'obertura del sobre B
Data de publicació: 05/05/2021 15:30 h
Descripció: Convocatòria obertura sobre B - Criteris quantificables de forma automàtica - Oferta econòmica || Expedient JU-2021- 16 Subministrament de material d'oficina per al Departament de Justícia.
Acta de la mesa per la valoració de la sol·licitud de readmissió de la oferta presentada per la empresa EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRAS PARA LA INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS, SL i la sol·licitud de la empresa SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA
Data de publicació: 05/05/2021 15:38 h
Descripció:
Acta de la mesa per la valoració de la sol·licitud de readmissió de la oferta presentada per la empresa EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRAS PARA LA INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS, SL i la sol·licitud de la empresa SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA per la qual demana que es torni a practicar la prova de la mostra que va aportar relativa a la grapadora de palanca de 200 fulls (4.3.3.) i de revisió de l'estimació per part del comitè de revisió i idoneïtat de les prestacions d'aquest article- LOT 2
Publicació de l'acta de la mesa extraordinària d'avaluació dels defectes detectats en les ofertes dels licitadors
Data de publicació: 18/05/2021 13:11 h
Descripció: Mesa extraordinària convocada a l'efecte d'avaluar la necessitat de requerir a les empreses licitadores a aportar aclariments a les ofertes presentades.
Publicació de l'acta de la mesa de valoració de la ponència relativa als criteris d'adjudicació
Data de publicació: 28/05/2021 11:20 h
Descripció: Mesa convocada a l'efecte d'avaluar l'informe relatiu a la valoració de les ofertes envers els criteris d'adjudicació
Publicació de l'acta de la mesa de valoració de la ponència relativa a la justificació art 149 LCSP - procediment baixes desproporcionades
Data de publicació: 01/06/2021 13:36 h
Descripció: Acta de la mesa de valoració de la ponència relativa a la justificació ofertes anormals - procediment baixes desproporcionades || Proposició adjudicació LOTS 2,5 i 6
Acta de valoració de la documentació dels proposats adjudicataris
Data de publicació: 23/06/2021 16:20 h
Descripció: Acta relativa a la la valoració de la documentació dels proposats adjudicataris
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya