Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia
Codi d'expedient:
JU-2021-16
LLIURAMENT DE MOSTRES: CANVI D'ADREÇA
Data de publicació: 11/03/2021 14:45 h
Descripció: Per problemes logístics ens veiem obligats a desplaçar (al carrer paral·lel) canviar l'adreça on s'han de lliurar les mostres.
Departament de Justícia

L'adreça a la qual han de fer el lliurament és:

L'adreça a la qual han de fer el lliurament és: Departament de Justícia
Alts Forns, 44 - Recepció| 08038 BarcelonaPER PROBLEMES TÈCNICS A L'HORA DE RESPONDRE DES DE L'APARTAT CORRESPONENT - ES DONA PUBLICITAT DE LA PREGUNTA I LA CORRESPONENT RESPOSTA
Data de publicació: 11/03/2021 15:50 h
Descripció: PREGUNTA:

Bon dia,

Una de les mostres del lot 2, en concret la Destructora no ens arribarà fins possiblement el dimarts dia 16, és a dir, una vegada hagi finalitzat el termini de presentació, la pregunta és podem lliurar-la aquest mateix dia o al següent dimecres dia 17?Moltes gràcies

RESPOSTA:

D'acord amb l'art. 1 de la llei de contractes s'ha de garantir entre d'altres l'igualtat de tracte entre els licitadors, i s'ha d'assegura en connexió la salvaguarda de la lliure competència. La mesa és l'òrgan encarregat de dirimir en totes les qüestions relacionades amb la licitació, així les coses podeu presentar un document dins del sobre A, fent totes les al·legacions i consideracions, en base les causes objectives de l'endarreriment i serà l'òrgan col·legiat qui decidirà sobre la seva acceptació o no.
LOT 2 - DEVOLUCIO DE LES MOSTRES - RECOLLIDA
Data de publicació: 14/04/2021 11:18 h
Descripció: D'acord amb l'establert a l'apartat H.3.C del quadre de característiques del plec de clàusules administratives, un cop efectuada la valoració i aixecada l'acta corresponent es convoca a les empreses que han concorregut a la licitació del LOT 2 a la recollida de les mostres, que es portarà a terme el proper dilluns dia 19 d'abril de 2021 de 10 a 14:00 a les mateixes dependències en que van ser presentades, això és: Departament de Justícia || Alts Forns, 44 || 08038 Barcelona Persona de contacte: Miquel Isern Navarro Àrea de Coordinació i Avaluació de Serveis Generals

Es recorda que passat aquest termini sense que el licitador hagi fet efectiva la seva recollida es procedirà a la seva destrucció.

El Departament no rescabalarà de cap mostra que hagi patit desperfectes parcials o totals durant les proves a que s'hagi sotmès, indicades al quadre anterior, per part del comitè de revisió.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya