Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament de Drets Socials
Codi d'expedient:
BE-2021-559
Avís en relació a l'esmena del PCAP
Data de publicació: 01/06/2021 11:28 h
Descripció: Les empreses que ha presentat oferta, si ho creuen convenient, poden presentar una nova oferta, que substituirà l'inicial. En cas que no es presenti una nova oferta s'entendrà que manté l'oferta rebuda.
Obertura sobres C
Data de publicació: 30/07/2021 14:35 h
Descripció: Resultat de l'obertura dels sobres C (veuree quadre adjunt)
Requeriment de documentació, expedient BE-2021-559 Lot 1
Data de publicació: 27/09/2021 13:31 h
Descripció: En data 27 de setembre de 2021, d'acord amb els articles 140 i 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'ha enviat el requeriment de documentació a ISS Facility Services SA (lot 1), classificada amb l'oferta amb la millor relació qualitat-preu
Requeriment de documentació expedient BE-2021-559 lots 2, 3, 4 i 5
Data de publicació: 27/09/2021 13:33 h
Descripció: En data 27 de setembre de 2021, d'acord amb l'article 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'ha enviat el requeriment de documentació a les empreses SODEXO IBERIA, SA (Lot 2), COMERTEL, SA (lot 3), CLECE SA (Lot 4) i ALESSA CATERIG SERVICES, SA (Lot 5), classificades amb les ofertes amb la millor relació qualitat-preu.
Requeriment de documentació a l'adjudicatari proposat BE-2021-559 Lot 4
Data de publicació: 08/10/2021 12:26 h
Descripció: En data 8 d'octubre de 2021, d'acord amb els articles 140 i 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'ha enviat el requeriment de documentació a CLECE, S.A, classificada amb les ofertes amb la millor relació qualitat-preu.
Requeriment de documentació al nou proposat adjudicatari expedient BE-2021-559 Lot 4
Data de publicació: 20/10/2021 13:08 h
Descripció: Atès que l'empresa proposada adjudicatària inicialment al lot 4, CLECE SA, no ha presentat tota la documentació prevista en plecs dins del termini d'esmena atorgat, s'ha d'entendre que ha retirat la seva oferta. En data d'avui, 20 d'octubre de 2021, d'acord amb els articles 140 i 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'ha enviat el requeriment de documentació a l'empresa COMER BIEN SL, següent classificada amb l'oferta amb la millor relació qualitat-preu."
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya