Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2021/2116
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 01/06/2021 14:00 h
Descripció: Qualificació documentació administrativa (Sobre Ab) / Valoració de propostes (Sobre Ab) "criteris a judici de valor" / Obertura de proposicions (sobre B) "criteris automàtics"
dia: 3 de juny de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: telemàtica per videoconferència
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 02/06/2021 13:00 h
Descripció: Acta d'obertura del sobre Aa documentació administrativa i Sobre Ab criteris a judici de valor
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 08/06/2021 16:00 h
Descripció: Valoració de propostes (sobre B) "criteris automàtics"
dia: 10 de juny de 2021
hora: 10:00 hores
Lloc: telemàtica
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 21/06/2021 12:30 h
Descripció: Acta de qualificació del sobre Ab i Obertura del sobre B
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 07/07/2021 11:06 h
Descripció: Acta de qualificació del sobre B
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya