Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2100562
VISITA PROGRAMADA
Data de publicació: 17/09/2021 13:50 h
Descripció: Visita a l'EDAR de Falset:
Dimecres 22 de setembre a les 10h a l'EDAR de Falset.
Cap inscripció a helena.canovas@gencat.cat.
ENLLAÇ EINA TEAMS OBERTURA SOBRE B DIA 14/10/2021 A LES 13 HORES
Data de publicació: 13/10/2021 09:00 h
Descripció: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZkZTg0ZWUtMjdiMi00NTkyLWJkMTUtY2I0ZmE5NzdjYTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2267435e7d-f239-4f07-b2bd-0ef5907db9a9%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya