Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Tordera
Codi d'expedient:
2021/2844
Acta de la Mesa de Contractació de data 11/06/2021 - Obertura Sobre A (Documentació general)
Data de publicació: 14/06/2021 09:05 h
Descripció: L'11 de juny de 2021, la Mesa de Contractació es constitueix telemàticament en sessió privada per a l'obertura i qualificació del Sobre A que conté la documentació general. El que es publica per a general coneixement.
Acta de la Mesa de Contractació de data 17/06/2021 - Qualificació documentació requerida Sobre A (Documentació general)
Esmenat en data: 21/06/2021 08:23 h
Descripció: El 17 de juny de 2021, la Mesa de Contractació es constitueix telemàticament en sessió privada per la qualificació de la documentació requerida del Sobre A que conté la documentació general. El que es publica per a general coneixement.
Acta de la Mesa de Contractació de data 21/06/2021 - Obertura Sobre B (Oferta econòmica i millores)
Data de publicació: 22/06/2021 11:00 h
Descripció: El 21 de juny de 2021, la Mesa de Contractació es constitueix telemàticament en acte públic per a l'obertura del Sobre B que conté la documentació relativa a criteris quanticables de forma automàtica (oferta econòmica i millores). El que es publica per a general coneixement.
Acta de la Mesa de Contractació de data 08/07/2021 - Assignació de puntuacions del Sobre B i proposta d'adjudicació del contracte
Data de publicació: 08/07/2021 12:10 h
Descripció: El 8 de juliol de 2021, la Mesa de Contractació es constitueix telemàticament en sessió privada per a l'assignació de les puntuacions del Sobre B, que conté la documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica, i proposta d'adjudicació de contracte. El que es publica per a general coneixement.
Acta de la Mesa de Contractació de data 14/07/2021 - Rectificació d'errors materials els quals no alteren el sentit de la resolució i proposta d'adjudicació del contracte
Data de publicació: 15/07/2021 10:15 h
Descripció: EL 14 de juliol de 2021, la Mesa de Contractació es constitueix telemàticament en sessió privada per a la rectificació d'errors materials els quals no alteren el sentit de la resolució i proposta d'adjudicació del contracte, detectats a la part resolutiva de l'acta de la Mesa de Contractació de data 8 de juliol de 2021, sobre l'assignació de les puntuacions del Sobre B, que conté la documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica, i proposta d'adjudicació de contracte.
Acta de la Mesa de Contractació de data 23/07/2021 - Rectificació d'errors materials en el quadre resum els quals no alteren el sentit de la resolució i proposta d'adjudicació del contracte
Data de publicació: 23/07/2021 13:50 h
Descripció: El 23 de juliol de 2021, la Mesa de Contractació es constitueix telemàticament en sessió privada per a la rectificació d'errors materials els quals no alteren el sentit de la resolució i proposta d'adjudicació del contracte, detectats al quadre resum de la part expositiva de l'acta de la Mesa de Contractació de data 8 de juliol de 2021, sobre l'assignació de les puntuacions del Sobre B, que conté la documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica, i proposta d'adjudicació de contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya