Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2021/36
Nomenament mesa
Data de publicació: 09/06/2021 14:50 h
Descripció: Es publica la resolució del nomenament dels membres de la mesa de contractació
Mesa virtual - Obertura del sobre únic
Data de publicació: 09/06/2021 15:00 h
Descripció: Dia mesa: 15/6/21 - Hora: 10:30 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI2NGVhNTQtZWRmMC00ZjVmLThkOTMtZGFjNzRiMmU1Y2M0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2206494d87-db51-4a3b-9639-d7db0eeab432%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya