Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/7122
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 18/05/2021 15:15 h
Descripció: Obertura de propostes (Sobre únic) "doc. administrativa i criteris automàtics"
Dia: 20 de maig de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtic
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Acta de qualificació i obertura sobre únic 7122
Data de publicació: 22/06/2021 13:00 h
Descripció: Acta de qualificació i obertura sobre únic 7122
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya