Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/8757
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 15/09/2021 09:00 h
Descripció: Obertura de propostes (Sobre B) Criteris a judici de valor
Convocatòria de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 21/09/2021 13:15 h
Descripció: Valoració de propostes (sobre B ¿ lot 1) "criteris a judici de valor" / Obertura de proposes (sobre C ¿ lot 1) "criteris automàtics"
Dia: 23 de setembre de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Telemàtica amb Videoconferència
Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwZDFiYmItNGMwNC00OWMwLTk5MjctZTM4ODJkODdkMDcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b741e31f-fd2b-43ff-8243-d8f3ab8b922d%22%2c%22Oid%22%3a%221df029db-6c39-4492-9e53-590d96819fbc%22%7d
Actes de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 06/10/2021 15:30 h
Descripció: Acta obertura sobre A 8757
Acta obrir sobre B Sant Feliu
Acta valorar sobre B i obrir sobre C 2020_8757
Acta de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 18/10/2021 07:30 h
Descripció: Acta de qualificació dels criteris automàtics (Sobre C)
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya