Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Viladecans Qualitat, S.L.
Codi d'expedient:
182/19
CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE C "Cessió del dret d'ús de l'espai ubicat al camp de futbol de la torre roja de Viladecans per a l'explotació de l'activitat de bar-cafeteria".
Data de publicació: 25/09/2020 15:15 h
Descripció: En relació amb el procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte "Cessió del dret d'ús de l'espai ubicat al camp de futbol de la torre roja de Viladecans per a l'explotació de l'activitat de bar-cafeteria (EXP.182/19), per la present els informen que el pròxim dilluns dia 28 de setembre del 2020 a les 12:00 hores es durà a terme l¿obertura del sobre C ( proposta econòmica) presentats a la licitació de referència. Es farà a través de l¿eina eteams pel següent enllaç:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWRmYzU3ZmQtMjUwZS00YTU5LTlhNTAtNmQ4OWRkNjg1ZWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%226c2fbc5f-5131-4622-ad92-e8abc50e00b2%22%7d


Es publiquen les actes d¿obertura SOBRE A, SOBRE B i SOBRE C
Data de publicació: 16/04/2021 16:20 h
Descripció: Actes d¿obertura SOBRE A, SOBRE B i SOBRE C
PROPOSTA D¿ADJUDICACIÓ DE LA MESA
Data de publicació: 07/05/2021 13:00 h
Descripció: Es publica la Proposta d¿adjudicació de la Mesa
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya