Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Codi d'expedient:
PTOP-2021-309
AVÍS CONVOCATÒRIA ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE CORRESPONENT ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES O D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA
Data de publicació: 12/05/2021 17:50 h
Descripció: AVÍS CONVOCATÒRIA ACTE PÚBLIC D'OBERTURA DEL SOBRE CORRESPONENT ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES O D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA
ESMENA DE L'ANNEX 10 DE RELACIÓ DE PERSONAL A SUBROGAR. EXPEDIENT:PTOP-2021-309
Data de publicació: 14/05/2021 14:20 h
Descripció: Actuant d'ofici i detectat un error a l'annex número 10 de relació de personal a subrogar del plec de prescripcions tècniques de l'expedient PTOP-2021-309 amb títol "Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera adscrits a l'àmbit de Barcelona litoral", es deixa sense efecte aquest annex número 10. L'annex número 10 vàlid és el que s'adjunta en les pàgines següents d'aquest document.
Suspensió Meses PTOP-2021-309
Data de publicació: 08/06/2021 13:10 h
Descripció: En data 3 de juny de 2021 s'ha presentat un recurs especial en matèria de contractació i per aquest motiu ad cautelam se suspenen sine die les Meses de contractació que es trobaven programades.
Resolució respostes PSCP
Data de publicació: 10/06/2021 13:00 h
Descripció: Avís pel qual es publica la resolució del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori amb les respostes respecte a qüestions i dubtes de diversa naturalesa plantejats en termini pels potencials licitadors d'aquest expedient.
Dates fictícies PTOP-2021-309
Data de publicació: 14/09/2021 10:25 h
Descripció: S'han publicat noves dates de les meses de contractació que són fictícies degut al funcionament de la Plataforma de contractació, però restem a l'espera de la resolució del recurs per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per reconfigurar definitivament les meses en funció del que dicti el Tribunal.
Resolució 108/2022 (recurs N-2021-0246) i Dates provisionals PTOP-2021-309
Esmenat en data: 07/06/2022 10:40 h
Descripció: Adjuntem la resolució 108/2022 (recurs N-2021-0246) donant resposta al recurs per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Des de l'òrgan de contractació estem valorant les actuacions a adoptar per donar compliment a la resolució. S'han publicat noves dates de les meses de contractació que són provisionals, un cop adoptades les actuacions corresponents reconfigurarem definitivament les dates de les meses.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya