Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Viladecans Qualitat, S.L.
Codi d'expedient:
20/222
ACTA SOBRE A
Data de publicació: 08/10/2021 15:15 h
Descripció: Es publica l¿acta del SOBRE A
Acta esmenes SOBRE A
Data de publicació: 14/10/2021 14:00 h
Descripció: Es publica l¿acta d¿esmenes del SOBRE A
ACTA SOBRE B
Data de publicació: 20/10/2021 16:00 h
Descripció: Es publica l¿acta del SOBRE B referent a la licitació
CONVOCATÒRIA OBERTURA SOBRE C: PROPOSTA ECONÒMICA
Data de publicació: 02/02/2022 12:00 h
Descripció: Divendres, dia 04-02-2022 a les 11.30 tindrà lloc l¿obertura del sobre C: Oferta econòmica. Es farà per l¿eina e-teams a travès del següents enllaç:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNmMzMzOTgtNzVkYS00ZTZjLWE3MjItYjBhZjllOGYzZjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%226c2fbc5f-5131-4622-ad92-e8abc50e00b2%22%7d

La proposta de valoració del sobre B, es publicarà demà dijous.
Resolució canvi de Mesa
Data de publicació: 03/02/2022 12:45 h
Descripció: Es publica ROC modificant la Mesa.
PROPOSTA VALORACIÓ MESA SOBRE B
Data de publicació: 03/02/2022 15:00 h
Descripció: Es publica la proposta de valoració de la MESA, del sobre B " Referències tècniques". Inclou excel amb puntuació.
ROC RATIFICANT VALORACIÓ SOBRE B
Data de publicació: 03/02/2022 18:15 h
Descripció: Es publica la ROC ratificant la valoració del SOBRE B " Referències tècniques"
ACTA OBERTURA SOBRE C " OFERTA ECONÒMICA"
Data de publicació: 04/02/2022 13:35 h
Descripció: Es publica l¿acta d¿obertura del SOBRE C " Oferta econòmica".
PROPOSTA ADJUDICACIÓ MESA CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 31/03/2022 13:35 h
Descripció: Es publica la PAM on es proposa l¿adjudicatari
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya