Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barberà del Vallès
Codi d'expedient:
N774210006
REUNIÓ VIRTUAL INFORMATIVA
Data de publicació: 18/03/2021 12:00 h
Descripció: Atès que s'han rebut diverses consultes tècniques en relació amb la present contractació, i a fi que la informació s'estengui pel general coneixement de totes les empreses interessades en aquesta licitació, us informem que mitjançant la plataforma Zoom se celebrarà una reunió virtual en la qual participaran els serveis tècnics municipals, el dilluns 22 de març de 2021 a les 12 h. Amb caràcter previ a la reunió es publicarà en aquest mateix anunci l'enllaç mitjançant el qual podreu accedir a la sessió.
PUBLICACIÓ ENLLAÇ PLATAFORMA ZOOM REUNIÓ VIRTUAL
Data de publicació: 22/03/2021 09:59 h
Descripció: Es fa públic pel general coneixement de totes les empreses interessades en aquesta licitació, l'enllaç mitjançant el qual podreu accedir a la sessió, a través de la plataforma ZOOM, de la reunió virtual en la qual participaran els serveis tècnics municipals, avui 22 de març de 2021 a les 12 h.

https://zoom.us/j/9833978196?pwd=dDRxZVVORWwzNlF0Um5lSVptZ3kxZz09
Contrasenya: ZoomAjuntament322
Clau: 339289
CONDICIONS APTITUD PER CONTRACTAR
Data de publicació: 22/03/2021 13:10 h
Descripció: Es recorda a totes les empreses interessades en participar en el present procés de contractació, que hauran d'acreditar la plena capacitat d'obrar i de no trobar-se incurses en alguna de les prohibicions de contractar amb el Sector Públic, entre les quals s'inclou la circumstància de no trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i/o amb la Seguretat Social així com, que acreditin la seva solvència econòmica i tècnica, tot això en els termes de l'article 65 de la LCSP.
AVÍS IMPORTANT: SUSPENSIÓ CAUTELAR LICITACIÓ
Esmenat en data: 26/03/2021 16:06 h
Descripció: Es fa públic pel general coneixement que es troba en tràmit d'aprovació la resolució de la suspensió cautelar de la present convocatòria de licitació, el contingut íntegre de la qual es publicarà en aquest apartat del Perfil del Contractant, tan aviat com s'hagi procedit a la seva aprovació.
DECRET APROVACIÓ SUSPENSIÓ CAUTELAR LICITACIÓ
Data de publicació: 26/03/2021 21:45 h
Descripció: Es fa públic pel general coneixement, el decret d'alcaldia núm. 2021LLDC000788, de data 26 de març de 2021, mitjançant el qual s'aprova suspendre de manera cautelar el present procediment de licitació de la contractació del servei pedagògic de l'Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès, a la vista de l'informe tècnic que tot seguit d'adjunta.

Us recordem que el termini de presentació d'ofertes es tornarà a obrir, prèvia resolució, i en tot cas, amb l'obertura d'una nova convocatòria de licitació.
ANUNCI DOUE SUSPENSIÓ CAUTELAR LICITACIÓ
Data de publicació: 31/03/2021 12:30 h
Descripció: Es fa públic pel general coneixement l'anunci que tot seguit s'adjunta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya