Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
CEB-2021-106
Llistats presentats
Data de publicació: 25/05/2021 12:10 h
Descripció: Llistats presentats
Lectura sobre B i Obertura sobre C: 23/06/2021 a les 12:30h a través de Microsoft Teams clicant a l'enllaç indicat.
Esmenat en data: 21/06/2021 14:20 h
Descripció: Lectura sobre B i Obertura sobre C: 23/06/2021 a les 12:30h a través de Microsoft Teams clicant a l'enllaç següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI2ZDZmODItYzcwYi00ZDgyLWExZDEtNDMyMjM4MTNjMDc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%226bf7b65a-2c65-4981-9c68-f73bdde0ff70%22%7d
Quadre dades obertura sobre C
Data de publicació: 23/06/2021 14:00 h
Descripció: Quadre dades obertura sobre C
informe tècnic sobre B
Data de publicació: 30/06/2021 11:40 h
Descripció: informe tècnic sobre B
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya