Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
22/2021
Acta d'obertura sobre A
Data de publicació: 26/02/2021 11:45 h
Descripció: L'acte d'obertura del sobre A, en sessió privada de la Mesa de Contractació, tindrà lloc el proper 1 de març a les 12:00
Acta sobre A
Data de publicació: 02/03/2021 15:50 h
Descripció: S'acompanya l'acta corresponent a l'acte d'obertura del sobre A
Acte públic obertura sobre B
Data de publicació: 02/03/2021 16:00 h
Descripció: L'acte públic d'obertura del sobre B se celebrarà, telemàticament, el proper dilluns 8 de març a les 15:00. El link per a que els licitadors interessats puguin connectar-se a l'acte és el següent:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhlYWE1MjEtNDVlZi00NGI3LWI2ZTYtZDcxMGFmZDM1ODkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22fb64ae91-eeb6-4428-b53e-0716231871ca%22%7d
Informe tècnic de valoració
Data de publicació: 12/03/2021 14:00 h
Descripció: Informe tècnic de valoració de les ofertes presentades
Acta sobre B, valoració ofertes i proposta de classificació
Data de publicació: 12/03/2021 14:00 h
Descripció: Acta de l'acte d'obertura del sobre B, valoració ofertes i proposta de classificació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya