Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
14/2021
Acte d'obertura sobre A
Data de publicació: 01/03/2021 11:45 h
Descripció: L'acte d'obertura del sobre A, en sessió privada de la Mesa de Contractació, tindrà lloc el proper 8 de març a les 12:00
Acte públic obertura sobre B
Data de publicació: 10/03/2021 18:05 h
Descripció: L'acte públic d'obertura del sobre B se celebrarà, telemàticament, a través de l'eina Teams, el proper dilluns 15 de març a les 11:00. El link per a que els licitadors interessats puguin connectar-se a l'acte és el següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI1NTgwMDYtZjFlYi00NTYzLTk0MDctOTg0YzViMDQyZDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22fb64ae91-eeb6-4428-b53e-0716231871ca%22%7d
Informe tècnic de valoració
Data de publicació: 15/03/2021 19:45 h
Descripció: Informe tècnic de valoració de les ofertes conforme els criteris de valoració subjectes a judici de valor
Acta sobre A
Data de publicació: 15/03/2021 19:45 h
Descripció: Acta de l'acte d'obertura del sobre A
Acta sobre B
Data de publicació: 13/04/2021 09:30 h
Descripció: Acta sobre B
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya