Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Departament d'Interior
Codi d'expedient:
IT-2022-1
Obertura sobre C, exp. IT-2022-1, a les 10 hores del dia 29/10/2021
Data de publicació: 26/10/2021 13:15 h
Descripció: Us comuniquem l'obertura del sobre C de l'expedient de subministrament de 77 vehicles de diferent tipologia per a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i us facilitem l'enllaç per a l'assistència virtual a l'acte.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI4OWUxODgtMjUzZC00ZDM4LThkZGUtMzAwYzg2M2JjNTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%225a0ba1e1-44a7-4b10-a31f-653ee5c26e91%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya