Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Codi d'expedient:
EXP 12-2021
Obertura Sobre B
Data de publicació: 12/04/2021 15:30 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre B de l'Exp 12-2021 de l'Institut Català d'Investigació Química, informem que s'utilitzarà l'eina Microsoft Teams per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 5 de maig de 2021 a les 12:00 hores accedint al següent enllaç públic:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI0YzFlNTItYzQ4OC00MTRmLThkNWUtMTUzYWM2Y2Q4OTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e8bebb-52f2-42c6-8ca5-f2697450f7e6%22%7d
Obertura Sobre C
Data de publicació: 13/05/2021 15:30 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre C de l'Exp 12-2021 de l'Institut Català d'Investigació Química, informem que s'utilitzarà l'eina Microsoft Teams per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 19 de maig de 2021 a les 12:00 hores accedint al següent enllaç públic:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNkYTUxMTctMzJkNy00YTZiLThiOTQtMDk2ZDkzZDlmOWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e8bebb-52f2-42c6-8ca5-f2697450f7e6%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya