Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
37/2021
Acta sobre A
Data de publicació: 22/04/2021 10:45 h
Descripció: Acta de l'acte d'obertura del sobre A
Acte públic obertura sobre B
Data de publicació: 22/04/2021 10:50 h
Descripció: L'acte públic d'obertura del sobre B se celebrarà, telemàticament, el proper dilluns 26 d'abril a les 12:05. El link per a que els licitadors interessats puguin connectar-se a l'acte és el següent:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU0NjFjZmEtODE1MS00OTBlLTg0YTEtZjg1ZGM2ZWVlYjhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22fb64ae91-eeb6-4428-b53e-0716231871ca%22%7d
Informe tècnic de valoració
Data de publicació: 28/04/2021 16:55 h
Descripció: Informe tècnic de valoració
Acta sobre B
Data de publicació: 03/05/2021 10:50 h
Descripció: Acta sobre B
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya