Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de la Selva del Camp
Codi d'expedient:
2021-401
PCAP corregit i Memòria justificativa
Data de publicació: 23/03/2021 22:00 h
Descripció: S'han publicat els documents PCAP-2 i la Memòria Justificativa al Portal de Contractació
Reinici del termini de presentació d'ofertes
Data de publicació: 23/03/2021 22:00 h
Descripció: Es reinicia el termini per la presentació d'ofertes d'aquesta licitació
Mesa de Contractació i comitè d'Experts
Data de publicació: 23/03/2021 22:00 h
Descripció: Els membres tècnics de la mesa conformen el comitè d'experts a què fa referència l'article 156.2.a) de la LCSP, i ostenten les titulacions de grau en arquitectura, grau en enginyeria de l'edificació, i grau en enginyeria. Aquests tècnics no estan adscrits a l'òrgan proponent del contracte, l'organisme Autònom Fundació Pública Municipal El Vilar.

La resta de membres de la Mesa de Contractació son:
President Sr. Josep Masdeu Isern
Secretària Sra. Neus Bové Baiget TAG Secretaria
Vocal Sra. Mònica Anguera Magrané TAG Intervenció
Vocal Sr. Josep Rofes Llorens Secretari Interventor
Vocal Sra. Montserrat Masdeu Contijoch Tresorera
Vocal Sra. Eulàlia Fort Frutos Adm. Contractació
Pels Grups municipals: Sr. Josep M. Puig Tàrrech; Sr. Albert Torrents Fernández; Sr. Enric Roberto Duran; Sra. Laia Muntas Tàrrech
Correcció criteris automàtics SOBRE C
Data de publicació: 23/03/2021 22:00 h
Descripció: Aquest apartat té un valor màxim de 40 punts. El total de punts a atorgar per tots els criteris és de 85.
Desglòs valor estimat del contracte
Data de publicació: 23/03/2021 22:00 h
Descripció: Es pren com a base a un preu/hora de 60,00 euros sense IVA, 800 hores de dedicacions i el 19% de benefici industrial i despeses general del despatx professional. Alhora s'ha calculat quin seria el pressupost base de licitació per aplicació dels coeficients orientatius dels col.legis professionals, segons el desglòs que segueix, i que s'ha adoptat tot i ser lleugerament superior (57.513,46 vs 57.120,00).

Aixi, s'ha considerat el PEM en 1.493.856,00 Euros, i s'obté de considerar uns 1.300 m2 d'obra nova d'ampliació pel mòdul bàsic de 504,00 ¤, i els coeficients: Reductor del 0,95; Edifici aïllat del 1,20; Qualitat estàndard del 1,00 i Mòdul d'ús 2,00.

El PEM que correspon a la part d'obra (s'exclouen les instal·lacions que son objecte d'un projecte separat) en el 70%, és a dir, 1.045.699,20 ¤.

S'ha determinat el valor del contracte estimant la prestació tècnica de redacció del projecte bàsic i executiu en el 5,5%.

Per tant, la redacció del projecte bàsic i executiu ascendeix a 57.51
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya