Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2000962
2ª ESMENA AL PCAP
Data de publicació: 12/04/2021 15:00 h
Descripció: Es troba a signatura de l'OC una nova esmena del PCAP, amb la qual cosa, un cop signada aquesta nova esmena es procedirà a modificar la data de presentació d'ofertes inicialment prevista pel dia 15/4 i qur es trasllladarà al mes de maig.
ENLLAÇ EINA TEAMS OBERTURA SOBRE C DIA 3/6 A LES 10:00 HORES
Data de publicació: 01/06/2021 12:00 h
Descripció: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThkMDNjY2YtMWVjMy00ZDNiLWJlMGItODc1Yzg2M2E2NGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2267435e7d-f239-4f07-b2bd-0ef5907db9a9%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya