Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Codi d'expedient:
EXP 05-2021
Obertura Sobre B
Data de publicació: 22/03/2021 11:00 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre B de l'Exp. 05-2021 informem que s'utilitzarà l'eina TEAMS per realitzar en directe una videoconferència d'obertura el dia 15/04/2021 a les 12:00h accedint al següent enllaç:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA0ZTU2MTQtMTEzNC00Njg3LWJiZjItOTc0OTkxNjU2MDcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e8bebb-52f2-42c6-8ca5-f2697450f7e6%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya