Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2100089
CERTIFICAT EINA DIGITAL OFERTES PRESENTADES
Data de publicació: 15/04/2021 13:00 h
Descripció: CERTIFICAT EINA DIGITAL OFERTES PRESENTADES
ENLLAÇ EINA TEAMS OBERTURA SOBRE C DIA 5/5 A LES 10:00 HORES
Data de publicació: 28/04/2021 18:00 h
Descripció: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgyN2M5YTEtNzFlZS00OGZiLWJmZjktZDMzMTJhNjZiZDc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2267435e7d-f239-4f07-b2bd-0ef5907db9a9%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya