Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2021/9
Nomenament de la mesa
Data de publicació: 03/03/2021 15:50 h
Descripció: Es publica el nomenament dels membres de la mesa de contractació
Sessió virtual de la mesa - Obertura del sobre B
Data de publicació: 07/04/2021 11:10 h
Descripció: Dia: 13/4/21 - Hora: 12:30 - A través de l'enllaç del Teams següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJiZjliNjQtNzJkZi00Yjc4LWE0OTQtOTYwYjQ1MTIyZWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%22052e19c7-166f-4425-b176-0e0252f4ec1c%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya