Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
T2021-COM-030-SE
Acta d'obertura del sobre núm. 3
Data de publicació: 30/03/2021 20:46 h
Descripció: s'informa als interessats que s'ha convocat per demà l'acte d'obertura del sobre 3 (ofertes de criteris automàtics) d'acord amb les següents dades:
Dia i hora: dimecres 31 de març de 2021 a les 10:00 hores
Es podrà accedir a través del següent enllaç:
dia i hora: dimecres 31 de març de 2021 a les 10:00


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZlZDljMzktN2Y1Zi00MTUwLWE1NWYtZjIzNjZiNTFhYjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22432ad1ee-14a6-45f0-9aa7-ad8235abc0e8%22%2c%22Oid%22%3a%22dbab8d6e-a527-4313-bf24-a9dccb90154e%22%7d
acta de la mesa de classificació de les ofertes
Data de publicació: 26/04/2021 18:15 h
Descripció: acta classificació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya