Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Departament d'Interior
Codi d'expedient:
IT-2021-35
Obertura sobre B IT-2021-35
Data de publicació: 22/03/2021 09:30 h
Descripció: Us comuniquem que l'enllaç per a l'assitència a l'obertura del sobre B de l'expedient per al noliejament de dos helicòpters per a la Direcció General de la Policia, IT-2021-35, és el següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJkZGRiOGYtNzgzZi00YmVlLWIzNDEtYmFlOWI1MTFjMDZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%225a0ba1e1-44a7-4b10-a31f-653ee5c26e91%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya