Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Centre d'Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat del Vallés
Codi d'expedient:
2020/02
Composició MESA CONTRACTACIO
Data de publicació: 03/12/2020 15:00 h
Descripció: D'acord amb els nous Estatuts del Centre d'Alt Rendiment, que entraran en vigor el proper dia 9 de desembre de 2020, de conformitat amb l'article 16, apartat 3 dels mateixos, es designa nova composició dels membres de la mesa de contractació del CAR.
Acte públic virtual mesa de contractació obertura SOBRE B
Data de publicació: 15/12/2020 15:15 h
Descripció: ACTE PÚBLIC DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ VIRTUAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'AUDITORIA FINANCERA DELS COMPTES ANUALS DEL CENTRE D'ALT RENDIMENT (EXPEDIENT NÚM. 2020/02) : OBERTURA SOBRE B-OFERTA AVALUABLE D'ACORD AMB CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES.

-Dia : 17 de desembre de 2020.
-Hora: 13:00h
-Lloc: Consell Català de l'Esport (reunió virtual, aplicació Teams).
-Enllaç : ACTE PÚBLIC DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ VIRTUAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'AUDITORIA FINANCERA DELS COMPTES ANUALS DEL CENTRE D'ALT RENDIMENT (EXPEDIENT NÚM. 2020/02)

Acta mesa SOBRE A
Data de publicació: 16/12/2020 13:00 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació virtual per a l'obertura dels sobres digitals A presentats pels licitadors.
ACCES LINK OBERTURA MESA SOBRE B
Data de publicació: 17/12/2020 12:58 h
Descripció: MESA CONTRACTACIO OBERTURA SOBRE B
Informe tècnic valoració SOBRE A
Data de publicació: 17/12/2020 19:00 h
Descripció: Informe tècnic de valoració de les ofertes presentades en el SOBRE A
Acta mesa SOBRE B
Data de publicació: 29/12/2020 16:00 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació virtual i pública per a l' obertura dels sobres B de la licitció.
Informe tècnic valoració SOBRE B
Data de publicació: 15/01/2021 14:30 h
Descripció: Informe tècnic de valoració de les ofertes dels sobres B corresponents als criteris quantificables per fòrmules
Acta mesa PROPOSTA ADJUDICACIÓ
Data de publicació: 22/01/2021 10:00 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació per a la proposta d' adjudicació de la licitació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya