Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2021.01
Avís composició Mesa de contractació
Data de publicació: 22/10/2021 12:30 h
Descripció: Publicació de la resolució de Presidència mitjançant la qual es nomena la composició de la Mesa de Contractació i els custodis
MODIFICACIÓ HORA OBERTURA SOBRE A
Data de publicació: 03/11/2021 14:00 h
Descripció: L'obertura dels sobres A passa de les 10:00 a les 9:00 hores del mateix dia 4 de novembre. Aquesta reunió de la Mesa de Contractació es realitza de manera telemàtica i amb caràcter privat.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES A
Data de publicació: 05/11/2021 14:00 h
Descripció: Es publica l'acta de la sessió de la Mesa de Contractació d'obertura dels sobres A
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES B
Data de publicació: 15/11/2021 14:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de la sessió d'obertura dels sobre B (oferta a valorar per judici de valor). Es dona trasllat a la ponència tècnica pq la valori. Alhora, es proposa l'exclusió d'un licitador de determinats lots on es declara una solvència economica insuficient pel mateixos,
DILIGÈNCIA ESMENANT ERROR MATERIAL A L'ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B
Data de publicació: 16/11/2021 14:00 h
Descripció: S'ESMENA L'ERROR MATERIAL CONTINGUT A L'ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B (LA SESSIÓ DE LA MESA ES VA CELEBRAR EL 11 DE NOVEMBRE, I NO EL 11 DE MAIG, COM S'INDICAVA ERRÒNIAMENT.
AVIS OBERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C
Data de publicació: 10/12/2021 15:15 h
Descripció: ES COMUNICA QUE EL PROPER 14 DE DESEMBRE, A PARTIR DE LES 10 HORES, TINDRÀ LLOC L'ACTE D'OBERTURA DELS SOBRES C DE LA PRESENT LICITACIÓ. AQUESTA OBERTURA SERÀ PÚBLICA I ES PODRÀ SEGUIR, DE MANERA TELEMÀTICA, VIA L'ENLLAÇ DE LA PLATAFORMA ZOOM QUE S'INDICA A L'ANUNCI ADJUNT
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ. VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE B
Data de publicació: 13/12/2021 08:00 h
Descripció: Acta de la sessió de la Mesa de Contractació on, previa presentació de l'informe emès per la pnència tècnica, s'aprova la valoració de la documentació continguda al sobre B pels diversos licitadors. L'acta ve acompanyada, coma document annex, de l'informe de valoració de la ponència tècnica i un quadre resum de totes les puntuacions.
ACTES DE LES MESES DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE C
Esmenat en data: 21/12/2021 14:00 h
Descripció: Publicació de les Actes de la Mesa de contractació de les sessions:
- Sessió pública d'obertura del Sobre C, de data 14 de desembre
- Sessió de valoració de les ofertes del Sobre C, de data 17 de desembre
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ. SOBRE C, TERCERA SESSIÓ
Data de publicació: 19/01/2022 12:30 h
Descripció: Temes tractats a la sessió:
1.- Avaluació de la documentació presentada per les empreses licitadores requerides i aprovació, si escau, de l'informe tècnic d'anàlisi emès respecte les respostes als requeriments acordats per la Mesa a la seva sessió de data 17 de desembre de 2020, relatius a la presumpció d'anormalitat d'algunes ofertes. S'adjunta com annex 1 a aquesta acta còpia d'aquest informe.
2.- Aprovació, si s'escau, de l'ordre classificatori de les ofertes admeses i de la proposta final de selecció d'adjudicataris als diferents lots.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya