Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Puigcerdà
Codi d'expedient:
2509/2019
Anunci informació complementària a l'Anunci de licitació.
Data de publicació: 09/11/2020 11:45 h
Descripció: Atès que s'ha comprovat que el document Annex I al Plec de prescripcions tècniques (cartografia), al haver-se elaborat pels tècnics en format "rar.drag", no s'ha pogut carregar, es facilita informació al respecte per a tots els licitadors interessats
SUSPENSIÓ TEMPORAL TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES PER CORRECCIÓ D'ERRADES I OBERTURA D'UN NOU TERMINI
Data de publicació: 18/12/2020 13:20 h
Descripció: De conformitat amb l'establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, a la Resolució 245/2016, de 8 d'abril, del Tribunal Central de Recursos Contractuals i als articles 122,124 i 136.2 de la LCSP. Per Resolució de l'Organ de Contractació s'ha acordat la suspensió temporal dels terminis establerts per a la presentació de ofertes en el procediment de contractació del SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI DE PUIGCERDÀ, a fi i efecte que es procedeixi a la modificació dels plecs de clàusules tècniques a fi i efecte de la correcció de les següents errades de càlcul i materials detectades en els plecs.
Així com la posterior obertura d'un nou termini ampliat i nova publicació de la documentació modificada
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya