Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Molins de Rei
Codi d'expedient:
2019-08
Avís 01 Informació i consultes sobre la licitació
Data de publicació: 20/11/2019 12:10 h
Descripció: Obtenció informació o realitzar consultes de la licitació
Pliego bases administrativas.
Data de publicació: 02/12/2019 19:45 h
Descripció: Se adjunta Pliego de bases administrativas traducido al castellano.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Data de publicació: 02/12/2019 19:45 h
Descripció: Se adjunta Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares traducido al castellano.
Aclariment Autors.
Data de publicació: 02/12/2019 19:45 h
Descripció: A efectes d'aclariment indicar que quan en els plecs que regeixen la licitació es parla d'autor, hem d'entendre com a tal, tots els arquitectes proposats pels participants i, per tant es valorarà tots els arquitectes proposats pel licitador (individual o conjunta amb altres empreses) que es presenti al concurs. No obstant a efectes de relacionar-se amb l'administració s'haurà d'indicar qui és el representant de la UTE.
AVIS ESMENA Configuració Plecs.
Data de publicació: 09/12/2019 17:00 h
Descripció: Arran d'unes al¿legacions presentades pel COAC, en la que es posava de manifest diferents qüestions en relació a la configuració dels plecs que regeixen la present licitació, us comuniquem que durant aquesta setmana es publicaran unes esmenes en relació als plecs. Conseqüentment es publicaran de nou tant el plec de clàusules administratives com el plecs de prescripcions tècniques a fi i efecte de poder observar quines son les esmenes introduïes. Tot i que entenem que aquestes esmenes no comportaran grans canvis en la preparació de les ofertes, s'ampliarà el termini de presentació d'ofertes.A efectes d'avançar el contingut de les modificacions, indicar que aquestes són en relació a la documentació tècnica a presentar en la segona fase així com a eliminar de l'objecte de licitació la coordinació dels estudis de seguretat i salut així com la direcció de l'execució de l'obra, sense que es vegin modificats ni els criteris de selecció ni d'adjudicació ni les condicions de solvència.
Llistat d'empreses admeses.
Data de publicació: 07/01/2020 19:00 h
Descripció: S'adjunta llistat de les empreses que estèn admeses.
ACTA SOBRES 1 (FASE 1)
Esmenat en data: 08/01/2020 10:45 h
Descripció: S'adjunta l'acta d'obertura dels SOBRES 1 (FASE 1)
Publicacio del Document denominat DA 303 de 11-02-2020 selecció 5 empreses fase 2
Data de publicació: 12/02/2020 16:15 h
Descripció: S'adjunta el Document denominat DA 303 de 11-02-2020 selecció 5 empreses fase 2
Publicacio Acta Puntuació sobre 2 Fase 1 Unitat Administrativa
Data de publicació: 12/02/2020 16:15 h
Descripció: S'adjunta Acta Puntuació sobre 2 Fase 1 Unitat Administrativa
Publicacio Acta Sobres 2 (Fase1)
Data de publicació: 12/02/2020 16:15 h
Descripció: S'adjunta Acta Sobres 2 (Fase1)
Publicacio de la Composició del jurat
Data de publicació: 13/02/2020 15:40 h
Descripció: S'adjunta Composició del jurat
Publicacio Documentacio 2a. Fse
Data de publicació: 13/02/2020 15:40 h
Descripció: S'adjunta documentacio Segona Fase
Publicacio de la data de la visita en el terreny
Data de publicació: 14/02/2020 15:15 h
Descripció: La data de la visita serà divendres 21 de febrer de 2020 a les 10:00 hores al lloc pendent de concretar, o a la sala dessions de l'Ajuntament o al propi terreny situat al Carrer Les Sínies, 7-9. El lloc de trobada es comunicarà al perfil
Publicació lloc visita terreny i requisits
Data de publicació: 18/02/2020 15:30 h
Descripció: El divendres 21.02.2020 a les 10:00 es farà la trobada de les persones que representen a les empreses que han passat a la fase 2 a la SALA DE SESSIONS de l'Ajuntament, on seran rebudes per l'Alcalde-President de l'Ajuntament.
En posterioritat s'aniria al terreny on s'ha de construïr la futura residència
Per assistir a aquesta visita cal que amb caràcter previ, s'enviïn al correu jmo@molinsderei.cat el nom compert de les persones que assistiran de cada empresa.
Publicacio documentacio topogràfic complert
Data de publicació: 21/02/2020 15:00 h
Descripció: Publicacio documentacio topogràfic complert. Els arxius dwg es publicaran la setmana vinent
Publicacio Quadre puntuació fase 1 Concurs projectes
Esmenat en data: 27/02/2020 17:00 h
Descripció: S'adjunta Quadre puntuació fase 1 Concurs projectes
Publicacio resta documents topogràfic
Data de publicació: 27/02/2020 22:20 h
Descripció: Es complementa la publicacio del divendres 21-02-2020 de la documentació del topogràfic
Decret d'Alcaldia número 436 de data 28/02/2020.
Data de publicació: 02/03/2020 19:15 h
Descripció: S'adjunta Decret d'Alcaldia número 436 de data 28/02/2020.
Aclariments
Data de publicació: 17/03/2020 14:30 h
Descripció: S'adjunta acta d'aclariments en relació a una contradicció en relació a dues respostes publicades a la plataforma
Notificacio de Suspensió
Esmenat en data: 17/03/2020 14:30 h
Descripció: Us informem que,en virtut del previst a la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020,de 14 de març,pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden suspesos els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l'Ajuntament de Molins de Rei. En particular, en l'àmbit dels procediments de contractació de l'Ajuntament de Molins de Rei en curs i en especial la segona fase del concurs de projectes, queden suspesos els terminis de presentació d'ofertes i d'interposició dels recursos pertinents. Igualment,queda suspès qualsevol altre termini vinculat al procediment de contractació amb excepció,si s'escau, dels supòsits regulats a l'apartat 3 de la disposició addicional referenciada. La suspensió de terminis té efectes des del passat dissabte 14 de març de 2020 i el seu còmput es reprendrà en el moment en que perdi la vigència el Reial Decret esmentat o, en el seu cas,les pròrrogues del mateix.
Informació termini presentació d'ofertes.
Data de publicació: 08/05/2020 15:30 h
Descripció: En compliment de la normativa publicada (Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019) i en tant que la tramitació de la licitació no és per mitjans electrònic, el termini per presentar ofertes en relació a l'expedient resta suspès.

Us informarem degudament quan es reprenguin els terminis.
Reactivació del termini per presentar ofertes.
Data de publicació: 29/05/2020 16:00 h
Descripció: De conformitat amb l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a partir del dia 1 de juny, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reactivaran.

En aquest sentit, l'últim dia per presentar ofertes en relació a la segona fase del concurs de projectes és el dia 5 de juny de 2020 a les 14:00 hores en el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

Horari i lloc per presentació d'ofertes.
Data de publicació: 03/06/2020 13:45 h
Descripció: L'horari per poder presentar les ofertes, en relació a la segona fase del concurs de projectes és de les 8:00 hores a les 14:00 hores, de dilluns a divendres, a la recepció del Consorci de Salut i d'atenció Social de Catalunya.

Resolució Recurs núm. 249_2020
Data de publicació: 23/07/2020 10:30 h
Descripció: S'adjunta resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (recurs N-2020-078)
Decret d'Alcaldia Número:1184
Data de publicació: 24/07/2020 15:15 h
Descripció: S'adjunta Decret d'Alcaldia Número:1184 de data 23/07/2020
Constitució del Jurat i data d'obertura del sobre 3.1 relatiu als criteris subjectius.
Data de publicació: 14/09/2020 20:00 h
Descripció: S'adjunta Constitució del Jurat i data d'obertura del sobre 3.1 relatiu als criteris subjectius.
Sessió d'acta per la qual es dona a conèixer la decisió del Jurat en relació a les valoracions del sobre 3.1 i acta d'obertura dels sobres 3.2 i 4.
Data de publicació: 02/11/2020 09:30 h
Descripció: -Sessió d'acta per la qual es dona a conèixer la decisió del Jurat en relació a les valoracions del sobre 3.1 i acta d'obertura dels sobres 3.2 i 4.
-La sessió serà el dimarts dia 3 de novembre de 2020 a les 9:30 hores a la Sala de sessions de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Acta 2na sessió més l'annex del detall de les puntuacions, Trasllat veredicte jurat a OC.
Data de publicació: 06/11/2020 14:55 h
Descripció: S'adjunta Acta 2na sessió més l'annex del detall de les puntuacion i Trasllat veredicte jurat a OC.

- Acta 2na sessió més l'annex del detall de les puntuacions.
- Trasllat veredicte jurat a OC.

Acta d'obertura dels sobres 3.2 i 4
Data de publicació: 09/11/2020 13:20 h
Descripció: S'adjunta Acta d'obertura dels sobres 3.2 i 4
Certificat acord JGL 17-11-2020 prop adjudicacio
Data de publicació: 24/11/2020 14:50 h
Descripció: S'adjunta certificat acord JGL 17-11-2020 prop adjudicacio.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya