Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
SCS-2021-97
Aclariment en relació a l'oferta d'equips
Data de publicació: 12/01/2021 12:15 h
Descripció: Per tal de donar compliment a aquest criteris s'haurà d'aportar l'annex 7 corresponent al plec de l'Acord Marc i també l'annex 2 corresponent al Quadre de Característiques del plec del Basat d'Acord Marc.
Únicament la presentació de l'annex 2 no serà suficient per poder valorar aquest apartat.
Sessió pública obertura Sobres C
Data de publicació: 31/05/2021 15:45 h
Descripció: Us convoquem a la sessió pública per l'obertura dels sobres C que tindrà lloc el proper dimecres, 2 de juny de 2021, a les 13:00h. És una sessió telemàtica a la que hi podeu accedir per mitjà del següent enllaç:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmExZDdiNWItMzc0Yi00MzkwLWIwOGUtYTdmYjI4ZTE4NmE4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d3cceeef-94a9-4345-bb9c-5ed9315e6d08%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=30394ba6-691a-4357-a975-c1ef8b61d053&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Així mateix, adjuntem el certificat de valoració de les ofertes tècniques (sobre B).
Ofertes econòmiques (sobre C)
Data de publicació: 02/06/2021 16:00 h
Descripció: Us informem de les ofertes econòmiques de les empreses licitadores que s'han obert en sessió pública en el dia d'avui 2 de juny de 2021.
Comunicació de dos recursos especials en matèria de contractació i suspensió del procediment
Data de publicació: 14/09/2021 10:45 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades es comunica, que en data 20 d'agost de 2021 les entitats ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE, SL per una banda i OXIGEN SALUD, SA per altra banda, van interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) contra la resolució d'adjudicació de data 29 de juliol de 2021. Arran d'aquests fets, el mateix TCCSP en data 8 de setembre de 2021, acorda la mesura provisional consistent en suspendre el procediment de contractació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya