Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
A145 20 137
obertura sobre: 7/5/2020, 9:00 hores, a través de microsoft teams
Data de publicació: 05/05/2020 13:00 h
Descripció: obertura sobre: 7/5/2020, 9:00 hores, a través de microsoft teams
llistat presentats
Data de publicació: 05/05/2020 13:00 h
Descripció: llistat presentats
quadre per seguiment obertura
Data de publicació: 06/05/2020 11:10 h
Descripció: quadre per seguiment obertura
obertura sobre: 8/5/20, 11:00 hores, a través de microsoft teams, copiant el següent enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE4NzQwYTEtZjhjZS00YTI2LWE1ODEtMmE3OWNkZDYyYjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc
Data de publicació: 07/05/2020 10:50 h
Descripció: obertura sobre: 8/5/20, 11:00 hores, a través de microsoft teams, copiant el següent enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE4NzQwYTEtZjhjZS00YTI2LWE1ODEtMmE3OWNkZDYyYjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc
dades obertura sobres
Data de publicació: 08/05/2020 13:15 h
Descripció: dades obertura sobres
resolució desistiment A145 20 137 (derivat 10 de l'acord marc homologació A145 19 028)
Esmenat en data: 14/01/2021 12:00 h
Descripció: resolució desistiment A145 20 137 (derivat 10 de l'acord marc homologació A145 19 028)
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya