Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Codi d'expedient:
20CPI0001
NOTIFICACIÓ D'INTERPOSICIÓ DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 12/12/2020 09:00 h
Descripció: S'informa als licitadors, en compliment de l'article 56 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, que el el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ens ha donat trasllat en data 11/12/2020 de la interposició del recurs especial en matèria de contractació interposat per part de l'empresa VIRTUAL DOCTOR & MEDICINES, SL contra la resolució de la mesa de contractació de 4 de desembre de 2020 desestimatòria del seu "recurs d'alçada" al.legant dificultats en l'enviament de l'oferta
electrònica per problemes tècnics. Tal i com estableix l'article 56.3 de la LCSP, l'òrgan encarregat de resoldre el recurs (el tribunal català de contractes del Sector Públic) donarà trasllat, en el termini pertinent, si s'escau, als interessats per tal de que formulin al.legacions.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya