Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Ajuntament del Vendrell
Codi d'expedient:
37/2018
Identitat dels licitadors
Data de publicació: 03/07/2019 10:00 h
Descripció: Identitat dels licitadors participants en el procediment, d'acord amb l'article 63.3.e de la Llei 9/2017
Requeriment d'esmena documentació sobre A (documentació administrativa general)
Data de publicació: 11/07/2019 15:00 h
Descripció: S'ha efectuat l'examen de la documentació aportada per les empreses licitadors i s'ha acordat esmenar determinada documentació del sobre A de les empreses següents: Audifilm Consulting SLU i Guadaltel SA.
Sol·licitud d'aclariment documentació presentada
Data de publicació: 04/10/2019 14:15 h
Descripció: Sol·licitud d'aclariment documentació presentada empresa Guadaltel
Requeriment de documentació previ a l'adjudicació
Data de publicació: 13/07/2020 09:15 h
Descripció: Per Decret d'Alcaldia núm. 1885, de data 10 de juliol de 2020, s'acorda requerir a l'empresa AUDIFILM CONSULTING S.L.U. que ha presentat lla següent millor oferta per a què, dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació en el perfil del contractant, presenti la documentació justificativa establerta a la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya