Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
CENTRE MQ REUS, SA
Codi d'expedient:
20200641
Convocatòria obertura sobre B
Data de publicació: 24/07/2020 09:50 h
Descripció: Sobre A. Acte no públic. Una vegada finalitzi l'obertura d'aquest sobre, i es procedeixi a qualificar la documentació aportada, la taula acordarà l'admissió de les empreses licitadores, si escau, i continuarà aquest mateix dia a les 12:00h en acte públic, que es farà de manera virtual, amb l'obertura del sobre B. En cas de detectar incidències, l'acte d'obertura del sobre B de suspendrà, fent-lo públic en el perfil de contractant abans del seu inici, en el mateix perfil de contractant.

Informem que el proper dilluns 27 de juliol de 2020 a les 12:00 h està convocada la mesa d'obertura del sobre B, i que es celebrarà via telemàtica. Per poder accedir a l'acte ho han de fer a través de l'aplicació Webex i amb les següents dades d'accés: Número de reunió (codi d'accés ): 137 735 0433 Contrasenya de la reunió: r5H7meWPtb4. Per qualsevol dubte poden contactar a través de l'adreça de correu contractacio@ginsa.cat o al telèfon 977337341 .
Acte d'obertura Sobre C
Esmenat en data: 16/09/2020 18:07 h
Descripció: Acte obertura dels sobres «C» que contenen la documentació a valorar mitjançant criteris objectius avaluables de forma automàtica. En aquest acte es comunicaran les empreses admeses i, si escau, excloses, així com les puntuacions obtingudes en els criteris de valoració avaluables amb judicis de valor (sobre B). I es procedirà a l'obertura dels sobres "C" de les empreses admeses. L'acte tindrà lloc per videoconferència (s'adjunta link i dades per connexió), el proper dia 18/09/20 a les 12:15 hores, en el cas que s'aprovi l'informe de valoració dels criteris del sobre "B". En cas contrari, s'ajornarà l'obertura dels sobres "C".

Dades per connexió a la videoconferència:

Número de reunió (codi d'accés): 137 779 3334
Contrasenya de la reunió: Et3cPMiUG72
Informe valoració del Sobre B
Data de publicació: 29/09/2020 14:16 h
Descripció: S'adjunta informe de valoració de les ofertes del sobre B.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya