Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
89/2020
Acte d'obertura del sobre A
Data de publicació: 29/10/2020 09:30 h
Descripció: L'acte d'obertura del sobre A, en sessió privada de la Mesa de Contractació, se celebrarà el 30 d'octubre de 2020 a les 11:30.
Acta d'obertura sobre A
Data de publicació: 04/11/2020 10:00 h
Descripció: Acta d'obertura sobre A
Acte públic obertura sobre B
Data de publicació: 06/11/2020 15:10 h
Descripció: L'acte públic d'obertura del sobre B (documentació relativa als criteris avaluables objectivament) se celebrarà, telemàticament, el proper dilluns 9 de novembre a les 11:05. El link per a que els licitadors interessats puguin accedir a l'acte és el següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ3ZjhhMzctODViNS00YWNhLTk1ZTQtNzQ4NzY5YzEzMmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22fb64ae91-eeb6-4428-b53e-0716231871ca%22%7d
Informe tècnic de valoració
Data de publicació: 10/11/2020 19:05 h
Descripció: Informe tècnic de valoració
Acta d'obertura sobre B, classificació i proposta d'adjudicació
Data de publicació: 10/11/2020 19:05 h
Descripció: Acta d'obertura sobre B, classificació i proposta d'adjudicació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya