Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Codi d'expedient:
EXP 26-2020
Obertura del sobre B per videoconferència
Data de publicació: 29/09/2020 14:00 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre B de l'Exp 26-2020 SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, informem que s'utilitzarà l'eina TEAMS per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 22 d'octubre de 2020 a les 12:30 hores accedint al següent enllaç públic de TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNkNmYyM2UtNTUwNS00MTUwLTlkNzUtZjBiNmNiZTBiNjFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22dbf792e5-70ee-4042-9b77-66912a2194d1%22%7d
Informe del sobre B
Data de publicació: 12/11/2020 19:00 h
Descripció: Informe del sobre B
Obertura del sobre C per videoconferència
Data de publicació: 13/11/2020 07:45 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre C de l'Exp 26-2020 SERVEI MANTENIMENT DE CLIMATITZACIÓ, informem que s'utilitzarà l'eina TEAMS per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 13 de novembre de 2020 a les 11:30 hores accedint al següent enllaç públic de TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE3N2RkMjItMmM0YS00NTdiLTgxN2YtZmQ3NDNkNWUwZWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22dbf792e5-70ee-4042-9b77-66912a2194d1%22%7d
Canvi del President de la Mesa de contractació
Data de publicació: 16/11/2020 16:00 h
Descripció: Canvi del President de la Mesa de contractació
Informe sobre C
Data de publicació: 02/12/2020 12:00 h
Descripció: Informe sobre C
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya