Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

18.01.2021 INCIDÈNCIA 16/01/2021, DE 04:10H A 19:00H EN DIVERSOS SERVEIS ALLOTJATS AL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LA GENERALITAT QUE VA AFECTAR, ENTRE ALTRES, LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA. LA INCIDÈNCIA JA HA ESTAT RESOLTA.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Codi d'expedient:
EXP 26-2020
Obertura del sobre B per videoconferència
Data de publicació: 29/09/2020 14:00 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre B de l'Exp 26-2020 SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, informem que s'utilitzarà l'eina TEAMS per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 22 d'octubre de 2020 a les 12:30 hores accedint al següent enllaç públic de TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNkNmYyM2UtNTUwNS00MTUwLTlkNzUtZjBiNmNiZTBiNjFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22dbf792e5-70ee-4042-9b77-66912a2194d1%22%7d
Informe del sobre B
Data de publicació: 12/11/2020 19:00 h
Descripció: Informe del sobre B
Obertura del sobre C per videoconferència
Data de publicació: 13/11/2020 07:45 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre C de l'Exp 26-2020 SERVEI MANTENIMENT DE CLIMATITZACIÓ, informem que s'utilitzarà l'eina TEAMS per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 13 de novembre de 2020 a les 11:30 hores accedint al següent enllaç públic de TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE3N2RkMjItMmM0YS00NTdiLTgxN2YtZmQ3NDNkNWUwZWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22dbf792e5-70ee-4042-9b77-66912a2194d1%22%7d
Canvi del President de la Mesa de contractació
Data de publicació: 16/11/2020 16:00 h
Descripció: Canvi del President de la Mesa de contractació
Informe sobre C
Data de publicació: 02/12/2020 12:00 h
Descripció: Informe sobre C
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya