Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190133
ANNEX 4 BIS OFERTA ECONÒMICA EN FORMAT EXCEL
Data de publicació: 09/09/2020 15:00 h
Descripció: S'adjunta l'annex 4bis en format excel perquè pugui ser emplenat pels licitadors
PLECS EN VERSIÓ CASTELLANA
Data de publicació: 14/09/2020 16:00 h
Descripció: A solicitud d'un interessat es publica la versió castellana del plec de prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives particulars, així com l'annex relatiu a l'oferta econòmica. En cas de discrepància en la redacció dels plecs entre la versió en castellà i la versió en català, preval en tot cas aquesta última.
RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS EN TRAMITACIÓ
Data de publicació: 17/09/2020 14:45 h
Descripció: S'ha detectat un error material en el les clàusules 8.5, 11.2 PPT i annex 4 del PCAP. En breu es publicarà el Decret amb la rectificació corresponent, amb nou termini de presentació d'ofertes.
Esmena i ampliació del termini de presentació d'ofertes
Data de publicació: 21/09/2020 15:20 h
Descripció: D'acord amb la resolució de la Presidenta de l'IMSS de 21 de setembre de 2020, es rectifica, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els errors materials detectats en les clàusules 8.5 i 11.2 del PPT i en l'annex 4 relatiu a l'oferta econòmica del PCAP que ha de regir aquest contracte i s'amplia en 15 dies el termini de presentació d'ofertes, finalitzant el proper 7 d'octubre de 2020 a les 14 hores.
Modificació del contracte Nº20000011 (Exp. 20190133)
Data de publicació: 06/10/2021 13:20 h
Descripció: Modificació del contracte Nº20000011 (Exp. 20190133) que té per objecte la gestió del servei d'atenció social al sensellarisme a l'espai públic (SASSEP), amb mesures de contractació pública sostenible.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya