Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia
Codi d'expedient:
JU-2020-59
Acta obertura sobre A
Data de publicació: 22/06/2020 13:00 h
Descripció: Acta obertura sobre A
Enllaç de l'aplicació Teams per seguir en directe la realització de l'obertura del Sobre B per la Mesa de Contractació:
Data de publicació: 23/06/2020 09:00 h
Descripció: L'enllaç de l'aplicació Teams per seguir en directe la realització de l'obertura del Sobre B per la Mesa de Contractació, divendres 26 de juny, a les 12 hores, és el següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRmNTAwNTAtZWQ3NS00YjljLWIwYzAtNDJlZDNiNDYxYTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22959f9c25-acb2-4a7b-8e7b-64f0822e8e6b%22%7d
Enllaç per seguir la convocatòria de la Mesa complementària d'obertura del Sobre B
Data de publicació: 08/07/2020 11:00 h
Descripció: Enllaç per seguir la convocatòria de la Mesa complementària d'obertura del Sobre B el dimarts 14 de juliol a les 12:30, és la següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY4OTc1NzctOGNkMS00N2M4LThkMjAtOTg2MmMwZjg1ZjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22959f9c25-acb2-4a7b-8e7b-64f0822e8e6b%22%7d
Acta obertura sobre B de la licitadora General Courier Valles, SL
Data de publicació: 15/07/2020 10:00 h
Descripció: Acta obertura sobre B de la licitadora General Courier Valles, SL
Informe Valoració ofertes incloses en el supòsit d'oferta anormalment baixa
Data de publicació: 08/10/2020 11:00 h
Descripció: Informe Valoració ofertes incloses en el supòsit d'oferta anormalment baixa
Acta Proposta d'adjudicació
Data de publicació: 26/10/2020 09:00 h
Descripció: Acta Proposta d'adjudicació
Acta valoració esmenes presentades pels proposats adjudicataris
Data de publicació: 01/12/2020 09:30 h
Descripció: Acta valoració esmenes presentades pels proposats adjudicataris
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya