Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA EN LA CONNEXIÓ AMB EL CORREU CORPORATIU DE LA GENERALITAT QUE HA AFECTAT L'ENVIAMENT DE CORREUS DES DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA JA HA ESTAT RESOLTA

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Codi d'expedient:
20SER0100
URL MESA PÚBLICA NO PRESENCIAL: (Cal copiar l'enllaç i anar al navegador per a unirse a la reunió)
Data de publicació: 29/06/2020 11:52 h
Descripció: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQxZDcxNmQtN2M2ZC00ZjY4LTkxODItYTY0ZTg0MDRmYmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22514339a6-4057-4068-98f6-97dd8c38549d%22%2c%22Oid%22%3a%22dfee76cd-812f-4804-baa5-42d66ee0ebf9%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya