Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Tordera
Codi d'expedient:
2019/3881
Convocatòria de la Mesa de Contractació pel dijous 7 de novembre de 2019, a les 9:40 hores en acte públic - Sobre núm. 2 (judici de valor)
Data de publicació: 05/11/2019 12:10 h
Descripció: Convocatòria de la Mesa de Contractació, en acte públic, per l'obertura del Sobre núm. 2, que conté la documentació relativa a criteris la valoració dels quals depenen d'un judici de valor. (Memòria descriptiva).
Data: 7 de novembre de 2019
Hora: 09:40 hores
Lloc: Oficines d'Ordenació del Territori de l'Ajuntament de Tordera
Adreça: carrer Sant Ramon, 42 - 2a planta
Població i codi postal: Tordera -08490
Acta de la Mesa de Contractació núm 1 de data 07/11/2019 - Obertura Sobre A (Documentació administrativa)
Data de publicació: 11/11/2019 13:30 h
Descripció: El 7 de novembre de 2019, la Mesa de Contractació es constitueix en sessió privada per a l'obertura i qualificació del Sobre A que conté la documentació administrativa.
Convocatòria de la Mesa de Contractació pel dimarts 3 de desembre de 2019, a les 9:30 hores en acte públic - Obretura Sobre núm. 2 (judici de valor)
Data de publicació: 28/11/2019 13:15 h
Descripció: Convocatòria de la Mesa de Contractació, en acte públic, per l'obertura del Sobre núm. 2, que conté la documentació relativa a criteris la valoració dels quals depenen d'un judici de valor. (Memòria descriptiva)
Data: 3 de desembre de 2019 Hora: 09:30 hores
Lloc: Oficines d'Ordenació del Territori de l'Ajuntament de Tordera
Adreça: carrer Sant Ramon, 42 - 2a planta
Població i codi postal: Tordera -08490
Acta de la Mesa de Contractació núm. 2 de data 03/12/2019 - Qualificació requeriment Sobre núm. 1
Data de publicació: 09/12/2019 10:25 h
Descripció: El 3 de desembre de 2019, la Mesa de Contractació es constitueix en sessió privada per a la qualificació de la documentació administrativa requerida corresponent al Sobre núm. 1.
Acta de la Mesa de Contractació núm. 3 - Obertura Sobre núm. 2 (Judici de valor) - 03/12/2019
Esmenat en data: 10/12/2019 09:12 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació núm. 3, de data 3 de desembre de 2019 on es constitueix en acte públic per a l'obertura del Sobre núm. 2, que conté la documentació relativa a criteris la valoració dels quals depenen d'un judici de valor
Convocatòria de la Mesa de Contractació, en acte públic, pel dijous 5 de març de 2020, a les 12:15 hores
Data de publicació: 02/03/2020 13:30 h
Descripció: Convocatòria de la Mesa de Contractació, en acte públic, per a l'assignació de les puntuacions obtingudes dins del Sobre B, que conté la documentació relativa a criteris la valoració dels quals depenen d'un judici de valor (Memòria descriptiva) i, una vegada fetes públiques les puntuacions dels criteris de judici de valor, es procedirà a l'obertura del Sobre C que conté la documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica.
Data: 5 de març de 2020
Hora: 12:15 hores
Lloc: Oficines d'Ordenació del Territori de l'Ajuntament de Tordera
Adreça: carrer Sant Ramon, 42 - 2a planta
Població i codi postal: Tordera -08490
Acta de la Mesa de Contractació núm 4 de data 05/03/2020 puntuació contingut Sobre núm. 2
Data de publicació: 10/03/2020 13:00 h
Descripció: El 5 de març de 2020, la Mesa de Contractació es constuitueix en sessió privada per l'assignació de les puntuacions del Sobre núm. 2, que conté els criteris la valoració dels qual depenen d'un judici de valor.
Acta de la Mesa de Contractació núm 5 de data 05/03/2020 Obertura Sobre núm. 3
Data de publicació: 10/03/2020 13:00 h
Descripció: El 5 de març de 2020, la Mesa de Contractació es constitueix en acte públic per a l'assignació de les puntuacions del Sobre núm. 2, que conté els criteris que depenen d'un judici de valor, posteriorment, obertura del Sobre núm. 3, que conté l'oferta econòmica, i proposta d'adjudicació de la concessió.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya