Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
Codi d'expedient:
389/2019
Avançament horari obertura Sobre B a les 9:30
Data de publicació: 08/06/2020 14:52 h
Descripció: Per motius organitzatius, s'avança l'hora de celebració de l'obertura del sobre B de la licitació i es realitzarà el dia 12 de juny de 2020 a les 09:30 hores (mantenint-se el 6è dia hàbil després de l'obertura del SOBRE A)
2a Obertura SOBRE B
Data de publicació: 22/06/2020 10:30 h
Descripció: D'acord amb la clàusula 15a del Plec de Clàusules administratives i particulars, el dia 12 de juny de 2020 es va efectuar l'obertura del SOBRE B, on es va donar el resultat de valoració dels criteris quantificables de forma automàtica. En aquesta mateixa mesa de contractació, es va constatar d'ofertes incurses en presumpció d'oferta anormalment baixa.

És per això que, per Decret d'Alcaldia número 141/2020, de data 22 de juny de 2020, S'HA RESOLT:

Primer.- Sol·licitar a les dues empreses (Electricitat Boquet i CITELUM) respecte de les ofertes presumptament anormalment baixes, que aportin justificant tècnic i econòmic pertinent a aquests efectes.
Segon.- Reunir la mesa de contractació per a la continuació de l'obertura del SOBRE B, el dia 7 de juliol de 2020, a les 11:00 hores.
Tercer.- Ratificar al Ple en la pròxima sessió ordinària que es celebri.
Acta obertura sobres A i B
Data de publicació: 23/06/2020 15:00 h
Descripció: Acta obertura sobres A i B

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya