Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Codi d'expedient:
(Expedient 2020/70/02.08.04)
Expedient 2020/70/02.08.04 - Contractació administrativa del servei servei de neteja de les dependències comarcals
Data de publicació: 05/08/2020 00:40 h
Descripció: D'acord amb les determinacions establertes als plecs, porta per objecte la present resolució donar publicitat a les ofertes presentades, confirmar la composició de la Mesa de Contractació i convocar-la per tal que el dijous, dia 6 d'agost de 2020, entre les 10 i les 12 o fins terminació de la sessió, procedeixi a la seva constitució, obertura de documentació, qualificació i valoració de les ofertes i, en el seu cas, proposta d'adjudicació,
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ ACORDADA EN SESSIÓ CELEBRADA EL 06 08 2020
Data de publicació: 06/08/2020 15:18 h
Descripció: La Mesa de Contractació, en reunió celebrada el dia 06 08 2020, ha acordat, de forma condicionada a l'acreditació dels requisits indicats en la pròpia acta, l'adjudicació del contracte a favor del proponent que, segons consta a la mateixa, ha obtingut major puntuació en el procès de licitació.

Es requereix, a través d'aquesta publicació, al proponent designat per l'adjudicació a donar compliment de l'acreditació de les dades al·legades, a acreditar les potestats dels representants de l'empresa, a acreditar trobar-se al corrent en les obligacions tributàries i de Seguretat social i a constituïr la garantia definitiva indicada.

S'estableix, a tal efecte, un termini de quinze dies des de la publicació d'aquest comunicat.

S'ADJUNTA ACTA SIGNADA
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya