Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consorci del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
2020-CONS-001-OB
GUIA D'US OBERTURA TELEMATICA DE PLIQUES
Data de publicació: 25/05/2020 14:25 h
Descripció: Es publica la guia d'us per assistir a la retransmissio en remot d'obertura de pliques. L'enllaç per assistir a l'acte d'obertura del sobre 2 previst per dema a les 16 hores es el segúent:
Reunió: 16:00 h
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyMDAwNTYtOTU3Zi00MTAyLTkwYWYtMzRmMzk1ODM3MjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22432ad1ee-14a6-45f0-9aa7-ad8235abc0e8%22%2c%22Oid%22%3a%22dbab8d6e-a527-4313-bf24-a9dccb90154e%22%7d

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya