Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 20/15
Obertura Ofertes Econòmiques (Sobre 2)
Data de publicació: 03/06/2020 11:40 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 5 de juny de 2020, a les 10:00 hores.

Important: Recordar que aquesta obertura es farà de forma telemàtica, a través de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.

Resum Obertura Ofertes Econòmiques (Sobre 2)
Data de publicació: 05/06/2020 18:35 h
Descripció: En data 5 de juny de 2020 a les 10:00 hores, s'ha procedit a l'obertura del sobre 2 "Oferta econòmica i d'altres referències avaluables automàticament" del contracte referent a les obres relatives a la reforma interior de l'habitatge Pral-1ª situat al carrer Rambla Catalunya número 67 de Barcelona, propietat de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Així, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura de les ofertes econòmiques.

Finalment, a continuació es publica, a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya ¿ perfil contractant de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau"- , còpia de les ofertes econòmiques presentades pels licitadors.
Exclusió TEKNIFICA GRUP, S.L.
Data de publicació: 15/06/2020 18:50 h
Descripció: La Mesa de Contractació en atenció a la clàusula 12 del Plec de Clàusules Particulars "Obertura, examen de les ofertes", on es determina que dins de les seves potestats; està la de analitzar la documentació relativa al sobre núm. 2, i indicar aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec, proposa l'exclusió de la seva proposta presentada per no haver presentat l'arxiu a preu "zero", document obligatori com es dedueix de la clàusula 9.2.2 del Plec de Clàusules Particulars, un incompliment que suposa l'exclusió de la present licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya