Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Gavà
Codi d'expedient:
CTE. SUBM. 6/20
Mesa de contractació de subministrament i servei en la modalitat d'arrendament i instal·lació, manteniment i desmuntatge d'elements decoratius lluminosos per a les festes de Nadal (CTE. SUBM. 6/20).
Data de publicació: 20/07/2020 15:30 h
Descripció: Descripció: Canvi data obertura del sobre A (Annex 1 Declaració responsable), en acte NO públic, a les 9:00 hores del dia 22/07/2020. A continuació obertura del sobre B en acte públic (Taula Valoració Ofertes criteris judici de Valor), que tindrà lloc per videoconferència, a través de la plataforma zoom. Els licitadors podran accedir-hi a través del link i/o ID-Contrasenya facilitada un cop finalitzi l'obertura i control del sobre A.
Acta núm. 1 Obertura arxiu 1 i arxiu 2
Data de publicació: 23/09/2020 10:30 h
Descripció: Acta obertura arxiu 1 Declaració Responsable i arxiu 2 Ofertes valorables mitjançant judicis de valor
Informe tècnic valoració ofertes mitjançant judicis de valor
Data de publicació: 23/09/2020 10:40 h
Descripció: Informe tècnic Annex 2 ofertes valorables mitjançant judicis de valor
Acta núm. 2 Valoració Annex 2 Ofertes avaluables mitjançant judicis de valor
Data de publicació: 23/09/2020 10:50 h
Descripció: Acta núm. 2 Valoració Annex 2 Ofertes avaluables mitjançant judicis de valor
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya